Website thứ hạng cao - Thiết kế website chuyên nghiệp - Tên miền - Hosting | ADCVIETNAM
 

Chuyển tên miền | domain từ nơi khác về ADC Việt Nam tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp sẽ gia hạn tại ADC Việt Nam. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về ADC Việt Nam.

 • Bạn kiểm tra tên miền | domain không bi lock (domain trạng thái active).
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền | domain trước đó cung cấp số Authorization Key.
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền | domain.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Phí gia hạn bằng 80%.

Chuyển tên miền | domain về ADC VIệt Nam không tốn phí, bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn tên miền thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn tại ADC VIệt Nam tự động gia hạn thêm 1 năm. Thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 15 ngày làm việc.

Chuyển tên Miền Việt Nam

Chuyển tên miền | domain từ nơi khác về ADC Việt Nam tức là chuyển quyền quản lý tên miền việt nam sang nhà đăng ký tên miền quản lý gia hạn tại ADC Việt Nam. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về ADC Việt Nam.

 • Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
 • Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến ADC Việt Nam làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo Chứng Minh Thư Nhân Dân)
 • Phí chuyển tên miền : Hoàn tòan miễn phí.
 • Vừa chuyển đổi và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền (Domain) chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí.

Chuyển tên miền | domain về ADC Việt Nam không tốn phí nếu gia hạn bạn sẽ được giảm thêm 10%,. Thời gian tên miền tùy thuộc vào việc bạn làm việc với nhà đăng ký tên miền cũ.

Bạn có thể chuyển những tên miền của bạn đến duy trì tại chúng tôi. Để thực hiện bạn hãy nhập tên miền, mỗi tên miền một dòng - không kèm www. hay http://

 
Hỗ trợ Website - hosting
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMr. Nam090 22 11 365
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMr. Vương0983 773 986


Hỗ trợ Software
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Minh0904 134 445
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Phương01633 726 301
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Duyên0904 566 189