Website thứ hạng cao - Thiết kế website chuyên nghiệp - Tên miền - Hosting | ADCVIETNAM
 

ADC Việt Nam là đại lý chính thức của eNom (www.enom.com) và OnlineNic (www.onlinenic.com) được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (www.icann.org) công nhận. Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại ADC Việt nam, tên miền của bạn sẽ được quản lý bởi ADC Việt Nam hoặc eNom hoặc OnlineNic. Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp tên miền Quốc gia Việt Nam tại ADC Việt Nam, giá cả rất cạnh tranh với thủ tục nhanh gọn có đầy đủ tính xác thực về mặt pháp lý do Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thuộc Bộ thông tin và truyền thông quy định.

Lưu ý: tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư

Lưu ý: đối với tên miền Quốc Tế sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn

Quy định mới đối với tên miền quốc tế:

* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
* Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009

Tên miền

Phí cài đặt

Đăng ký mới

Chuyển về ADC và gia hạn

Gia hạn

.vn

350.000 VNĐ

480.000 VNĐ/ 1 năm

432.000 VNĐ/ 1 năm

480.000 VNĐ/ 1 năm

.com.vn

350.000 VNĐ

350.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

350.000 VNĐ/ 1 năm

.net.vn

350.000 VNĐ

350.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

350.000 VNĐ/ 1 năm

.org.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.info.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.edu.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.gov.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.biz.vn

350.000 VNĐ

350.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

350.000 VNĐ/ 1 năm

.int.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.ac.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.pro.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.health.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/ 1 năm

180.000 VNĐ/ 1 năm

200.000 VNĐ/ 1 năm

.name.vn

30.000 VNĐ

30.000 VNĐ/ 1 năm

30.000 VNĐ/ 1 năm

30.000 VNĐ/ 1 năm

.com

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.net

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.org

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.info

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.biz

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.us

Miễn phí

210.000 VNĐ/ 1 năm

210.000 VNĐ/ 1 năm

220.000 VNĐ/ 1 năm

.tv

Miễn phí

840.000 VNĐ/ 1 năm

840.000 VNĐ/ 1 năm

840.000 VNĐ/ 1 năm

.mobi

Miễn phí

420.000 VNĐ/ 1 năm

420.000 VNĐ/ 1 năm

420.000 VNĐ/ 1 năm

.asia

Miễn phí

375.000 VNĐ/ 1 năm

375.000 VNĐ/ 1 năm

375.000 VNĐ/ 1 năm

.eu

Miễn phí

315.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

.me

Miễn phí

567.000 VNĐ/ 1 năm

567.000 VNĐ/ 1 năm

567.000 VNĐ/ 1 năm

.tel

Miễn phí

315.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

315.000 VNĐ/ 1 năm

.cc

Miễn phí

630.000 VNĐ/ 1 năm

630.000 VNĐ/ 1 năm

630.000 VNĐ/ 1 năm

.cn

Miễn phí

500.000 VNĐ/ 1 năm

500.000 VNĐ/ 1 năm

500.000 VNĐ/ 1 năm

.name

Miễn phí

225.000 VNĐ/ 1 năm

225.000 VNĐ/ 1 năm

225.000 VNĐ/ 1 năm

.in

Miễn phí

340.000 VNĐ/ 1 năm

340.000 VNĐ/ 1 năm

340.000 VNĐ/ 1 năm

.co.uk

Miễn phí

340.000 VNĐ/ 1 năm

340.000 VNĐ/ 1 năm

340.000 VNĐ/ 1 năm

Dịch vụ chứng thực SSL cho tên miền

Dịch vụ

Phí cài đặt

Phí duy trì/năm

Nội dung

Chứng thực Rapid SSL

191,000 VNĐ

744.000 VNĐ/năm

Chứng nhận bảo mật và an toàn của Website

Chứng thực Quick SSL

191.000 VNĐ

2.272.000 VNĐ/năm

Chứng thực True BusinessID

573.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ/năm

Chứng thực True BusinessID WildCard

955.000 VNĐ

14.878.000 VNĐ/năm

 

 
Hỗ trợ Website - hosting
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMr. Nam090 22 11 365
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMr. Vương0983 773 986


Hỗ trợ Software
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Minh0904 134 445
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Phương01633 726 301
ADCVIETNAM | Hỗ trợ trực tuyếMrs. Duyên0904 566 189